Innspill fra Merdslippen AS

Hei, Viser til opplastet pdf-dokument for innspill til Havbruksutvalget. Fortsatt god sommer! Vennlig hilsen Terje Vangen Mob: +47 90950291 Merdslippens-innspill-til-Havbruksutvalget_15072023.pdf

Innspill fra Region Nordhordaland

Endring av plan og bygningsloven. Region Nordhordland har sendt et brev til departementene Kommunal- og distriktsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet om at plan og bygningsloven må gi kommunene anledning til å stille krav til funksjonskrav til tekniske anlegg til den enkelte lokalitet, på samme måte som en kan for art. Det kan gi en mer helskaplig…

Innspill fra FLO-sjø

Innspill fra Flo-sjø til Havbruksutvalget vedrørende Miljøteknologitillatelser – behov og innretning for en ny framtidsrettet tillatelsesordning. Innspill-til-Havbruksutvalget-fra-FLO-sjo-Behovet-for-miljoteknologi.pdf

Innspill fra Arbeidsgruppen Landbasert oppdrett v/Sjømatbedriftene

Viser til tidligere innsendt innspill fra Arbeidsgruppen Landbasert oppdrett. Vi har fått tilbakemelding om at det var kun vedlegget som har blitt lastet opp. Derfor sendes selve innspillet inn på nytt. Havbruksutvalget-Innspill-Rammevilkar-landbasert-oppdrett.pdf

Innspill fra Norske Lakseelver og Sjømatbedriftene

På vegne av av arbeidsgruppe mellom Sjømatbedriftene og Norske Lakseelver, bestående av Robert Aakvik Emilsen Fisk AS Svein Flølo Hofseth Aqua AS Nikolai Berg-Arnesen Firda Seafood Group AS Pål Mugaas Norske Lakseelver Sigurd Hytterød Norske Lakseelver Robert Eriksson Sjømatbedriftene Kjetil Hestad Sjømatbedriftene. 35-23-Horingsinnspill-havbruksutvalget-arbeidsgruppe-Sjomatbedriftene-og-Norske-Lakseelver.pdf

Innspill fra Norske Lakseelver – nye virkemidler

Som bakgrunn for fellesinnspill med Sjømatbedriftene, leveres utredning fra Menon Economics om nye virkemidler for VERN AV MILJØ, BEDRE FISKEVELFERD OG ØKT VERDISKAPING. Rapport-Menon-Nye-virkemidler.pdf

Side 1 av 5
12345