Innspill fra Akvaplan-Niva, Veso Aqualab og LetSea.

Hei, Vi ønsker å sende inn et innspill som gjelder vilkår for tildeling av forskningstillatelser. Innspillet sendes inn på vegne av Akvaplan-Niva, Veso Aqualab og LetSea. 221125-Innspill-til-Havbruksutvalget-utkast.pdf

Innspill fra Gildeskål Forskningsstasjon

Innspillet gjelder Fiskeridirektoratets veileder for søknader om forskningstillatelser og spørsmål og kommentarer til dette. Se vedlegg GIFAS-Innspill-til-endringer-i-vilkar-for-forskningstillatelser.pdf

Innspill fra Sjømat Norge

Sjømat Norge – Bruk av dødelighet som indikator på velferd Bruk-av-dodelighet-som-indikator-pa-velferd.pdf

Innspill fra PO3/4 Kunnskapsinkubator

Hei, Innspill knyttet til forhold som kan styrke både samfunnsøkonomi, verdiskaping, miljø og vekst innen havbruk. 2022-09-30-Nostbakken-utvalget-innspill-fra-PO3-PO4.pdfAn evaluation of the Scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian Salmonid Aquaculture (002)

Side 1 av 3
123