Innspill fra PO3/4 Kunnskapsinkubator

Hei, Innspill knyttet til forhold som kan styrke både samfunnsøkonomi, verdiskaping, miljø og vekst innen havbruk. 2022-09-30-Nostbakken-utvalget-innspill-fra-PO3-PO4.pdfAn evaluation of the Scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian Salmonid Aquaculture (002)

Innspill fra Andfjord Salmon

•En betydelig del av fremtidig vekst synes å måtte komme gjennom landbasert akvakultur. • Den landbaserte akvakulturen muliggjør videre vekst uten mange av de mest krevende utfordringene man har i sjøbasert akvakultur. • Det må derfor legges til rette for de to landbaserte akvakulturløsningene som pr i dag er de aktuelle teknologiene, RAS og gjennomstrømmingsanlegg.…

Innspill fra flere forskningsmiljøer

Innspill fra: Tonje Osmundsen (forskningssjef, NTNU Samfunnsforskning), Marit Schei Olsen (forsker 2, NTNU Samfunnsforskning), Ragnar Tveterås (professor, Universitet i Stavanger), Kristine Størkersen (seniorforsker, SINTEF Ocean), Trine Thorvaldsen (seniorforsker, SINTEF Ocean), Heidi Moe Føre (seniorforsker, SINTEF Ocean) og Andreas Misund (master i sosiologi, SINTEF Ocean) Innspill til gjennomgang av tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Havbruksutvalget har oppfordret til…

Innspill fra SINTEF Ocean

Se vedlagte fil for innspill. Innspill-Havbruksutvalget-HMS-havbruk-til-havs-05092022-SINTEF-Ocean-innsendt.pdf

Side 1 av 2
12