Innspill fra Sjømat Norge – FoU-tillatelser

Innspill fra Sjømat Norge om behovet for FoU-tillatelser og innretning av disse.

Om-behovet-for-FoU-tillatelser-og-innretningen-110723-e.pdf