Innspill fra Miljøstiftelsen Bellona

Se vedlagte innspill fra Bioøkonomi-teamet i Bellona.
mvh
Silje B. Risholm
Seniorrådgiver Havbruk

Bellonas-innspill-til-havbruksutvalget-.pdf