Innspill fra Norske Lakseelver og Sjømatbedriftene

På vegne av av arbeidsgruppe mellom Sjømatbedriftene og Norske Lakseelver, bestående av
Robert Aakvik Emilsen Fisk AS
Svein Flølo Hofseth Aqua AS
Nikolai Berg-Arnesen Firda Seafood Group AS
Pål Mugaas Norske Lakseelver
Sigurd Hytterød Norske Lakseelver
Robert Eriksson Sjømatbedriftene
Kjetil Hestad Sjømatbedriftene.

35-23-Horingsinnspill-havbruksutvalget-arbeidsgruppe-Sjomatbedriftene-og-Norske-Lakseelver.pdf