Innspill fra Norske Lakseelver – nye virkemidler

Som bakgrunn for fellesinnspill med Sjømatbedriftene, leveres utredning fra Menon Economics om nye virkemidler for VERN AV MILJØ, BEDRE FISKEVELFERD OG ØKT VERDISKAPING.

Rapport-Menon-Nye-virkemidler.pdf