Innspill fra Arbeidsgruppen Landbasert oppdrett v/Sjømatbedriftene

Viser til tidligere innsendt innspill fra Arbeidsgruppen Landbasert oppdrett. Vi har fått tilbakemelding om at det var kun vedlegget som har blitt lastet opp. Derfor sendes selve innspillet inn på nytt.

Havbruksutvalget-Innspill-Rammevilkar-landbasert-oppdrett.pdf