Innspill fra Sjømat Norge

Sjømat Norge – Bruk av dødelighet som indikator på velferd Bruk-av-dodelighet-som-indikator-pa-velferd.pdf

Innspill fra PO3/4 Kunnskapsinkubator

Hei, Innspill knyttet til forhold som kan styrke både samfunnsøkonomi, verdiskaping, miljø og vekst innen havbruk. 2022-09-30-Nostbakken-utvalget-innspill-fra-PO3-PO4.pdfAn evaluation of the Scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian Salmonid Aquaculture (002)

Innspill fra Andfjord Salmon

•En betydelig del av fremtidig vekst synes å måtte komme gjennom landbasert akvakultur. • Den landbaserte akvakulturen muliggjør videre vekst uten mange av de mest krevende utfordringene man har i sjøbasert akvakultur. • Det må derfor legges til rette for de to landbaserte akvakulturløsningene som pr i dag er de aktuelle teknologiene, RAS og gjennomstrømmingsanlegg.…