Innspill fra FLO-sjø

Innspill fra Flo-sjø til Havbruksutvalget vedrørende Miljøteknologitillatelser – behov og innretning for en ny framtidsrettet tillatelsesordning.

Innspill-til-Havbruksutvalget-fra-FLO-sjo-Behovet-for-miljoteknologi.pdf