Innspill fra Sjømat Norge – vedlegg FoU-tillatelser

Vedlegg til Innspill fra Sjømat Norge om behovet for FoU-tillatelser og innretning av disse.

Vedlegg-til-innspill-Kommentarer-til-Fiskeridirektoratet-ad-Veileder-forskningstillatelser.pdf