Luftfoto av kystlandskap og merder.

Om utvalget

8. oktober 2021 utnevnte regjeringen et utvalg som skal gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Forskningsdirektør Linda Nøstbakken ledet utvalget. Utvalget leverte sin utredning NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping 28. september 2023.

Utvalget skulle blant annet vurdere målsettingene for tillatelsesreguleringene, helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses eksisterende og nye utfordringer.

I opprinnelig mandat fikk utvalget frist til å levere sin rapport innen utgangen av mars 2023. Utvalgets arbeid er omfattende, og utvalget fikk i januar 2023 utsatt fristen til utgangen av september 2023.

19. april 2023 fikk utvalget utvidet sitt mandat. Utvalget skulle, i tillegg til opprinnelig mandat; vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst. Utvalget skulle blant annet vurdere en ordning med miljøteknologitillatelser med definert volum, og virkemidler innenfor rammene av trafikklyssystemet.

Utredningen

Utvalget la fram sin utredning torsdag 28. september. Les mer og se  fremleggelsen på regjeringens hjemmeside

NOU 2023: 23 kan leses her.

Pressemelding fra utvalget i forbindelse med fremleggelsen kan leses her.

Presentasjon av utredningen
Utvalget vil  arrangere åpne møter hvor utredningen presenteres:

Bergen 6. oktober (morgen)

8. oktober 2021 utnevnte regjeringen et utvalg som skal gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Forskningsdirektør Linda Nøstbakken ledet utvalget. Utvalget leverte sin utredning NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping 28. september 2023.

Utvalget skulle blant annet vurdere målsettingene for tillatelsesreguleringene, helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses eksisterende og nye utfordringer.

I opprinnelig mandat fikk utvalget frist til å levere sin rapport innen utgangen av mars 2023. Utvalgets arbeid er omfattende, og utvalget fikk i januar 2023 utsatt fristen til utgangen av september 2023.

19. april 2023 fikk utvalget utvidet sitt mandat. Utvalget skulle, i tillegg til opprinnelig mandat; vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst. Utvalget skulle blant annet vurdere en ordning med miljøteknologitillatelser med definert volum, og virkemidler innenfor rammene av trafikklyssystemet.

Utredningen

Utvalget la fram sin utredning torsdag 28. september. Les mer og se  fremleggelsen på regjeringens hjemmeside

NOU 2023: 23 kan leses her.

Pressemelding fra utvalget i forbindelse med fremleggelsen kan leses her.

Presentasjon av utredningen
Utvalget vil  arrangere åpne møter hvor utredningen presenteres:

Bergen 6. oktober kl. 08.30-10. Les mer om arrangementet og meld deg på her.                   Trondheim 11. oktober kl. 15-17. Les mer om arrangementet og meld deg på her.     Tromsø 12. oktober kl. 10.30-12.00 Les mer om arrangementet og meld deg her.