Innspill fra Norske Lakseelver – lukket oppdrettsteknologi

Som bakgrunn for innspill fra felles arbeidsgruppe mellom Sjømatbedriftene og Norske Lakseelver, leveres notat fra Menon Economics om Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi.

Kostnaden-av-lukket-oppdrettsteknologi-Menon-notat-220422.pdf