Referansegruppe

Etter ønske fra utvalget var det satt sammen en referansegruppe bestående av sentrale nærings- og interesseorganisasjoner. Referansegruppen hadde to møter med utvalget for å gi innspill om temaer som var viktige for utvalgets arbeid.

Referansegruppen besto av:

Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge

Robert Eriksson, Sjømatbedriftene

Linn Therese Skår Hosteland, Kystrederiene

Berit Aker Hansen, NNN

Kari Torp, Bellona

Sigurd Hytterød, Norske lakseelver

Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Einar Juliussen, Norges Kystfiskarlag

Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

Inge Arne Eriksen, Bivdu

Kitt Grønningsæter, KS

Mona Benjaminsen, Nettverk for fjord- og kystkommuner