Innspill fra Merdslippen AS

Hei,

Viser til opplastet pdf-dokument for innspill til Havbruksutvalget.

Fortsatt god sommer!

Vennlig hilsen

Terje Vangen
Mob: +47 90950291

Merdslippens-innspill-til-Havbruksutvalget_15072023.pdf