Innspill fra Region Nordhordaland

Endring av plan og bygningsloven.
Region Nordhordland har sendt et brev til departementene
Kommunal- og distriktsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
om at plan og bygningsloven må gi kommunene anledning til å stille krav til funksjonskrav til tekniske anlegg til den enkelte lokalitet, på samme måte som en kan for art. Det kan gi en mer helskaplig forvaltning og bedre utnytting av areala.

Innspel-om-endring-plan-og-bygningsloven.pdf