Sekretariat/Kontakt

Sekretariatet til utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Sekretariatet består av:

Marie Bjørland

Knut Inge Engelbreth

Martha Astrup

Per Skjeflo

Petter Solbu

Utvalget kan kontaktes ved å benytte innspillsskjemaet. Forespørsler blir ikke automatisk publisert.

Postadresse:

Havbruksutvalget
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Telefon (sentralbord): 2224 9090