Sekretariat/Kontakt

Sekretariatet til utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet.

Sekretariatet består av:

Marie Bjørland

Knut Inge Engelbreth

Martha Astrup

Per Skjeflo

Petter Solbu (til juni 2022)

Nora Sundvall Rølling (fra juni 2022)

Kristin Nordli (fra mai 2022)

Sølve Jacobsen (fra august 2022)

Utvalget kan kontaktes ved å benytte innspillsskjemaet. Forespørsler blir ikke automatisk publisert.

Postadresse:

Havbruksutvalget
Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Telefon (sentralbord): 2224 9090