Innspill fra Sjømat Norge

Sjømat Norge – Bruk av dødelighet som indikator på velferd

Bruk-av-dodelighet-som-indikator-pa-velferd.pdf