Innspill fra PO3/4 Kunnskapsinkubator

Hei,

Innspill knyttet til forhold som kan styrke både samfunnsøkonomi, verdiskaping, miljø og vekst innen havbruk.

2022-09-30-Nostbakken-utvalget-innspill-fra-PO3-PO4.pdfAn evaluation of the Scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian Salmonid Aquaculture (002)