Innspill fra Sjømatbedriftene: MTB

Vedlagt innspill er på vegne av Sjømatbedriftene

Innspill-Sjomatbedriftene-Rullerende-MTB-Variabel-MTB.pdf