Innspill fra Benchmark Genetics Norway AS

Havbruksutvalget-Benchmark-Genetics-Norway-AS-05.10.22.pdf