Innspill fra SINTEF Ocean

Se vedlagte fil for innspill. Innspill-Havbruksutvalget-HMS-havbruk-til-havs-05092022-SINTEF-Ocean-innsendt.pdf

Huseiernes Landsforbund

Problemstillingene Havbruksutvalget arbeider med kan ha omfattende konsekvenser for mange boligiere i de berørte kystområdene. Vi registrerer at referanseutvalget som er nedsatt ikke har noe medlem som representerer husholdningenes og boligeiernes interesser. Vi mener det er viktig for kvaliteten i arbeidet til Havbruksutvalget at også denne stemmen blir reflektert i beslutningsgrunnlaget. Vi ber derfor Havrettsutvalget…