Innspill fra Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund – trafikklyssystemet

34-23-Innspill-havbruksutvalget_Trafikklyssystemet_NL_NJFF.pdf