Sjømatbedriftene v/Arbeidsgruppen Landbasert oppdrett

VEDLEGG-Oversikt-over-landbaserte-prosjekter-per-februar-2023.pdf