Innspill fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Salmar ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Salaks AS, Gratanglaks AS, SinkabergHansen AS, Bjørøya AS, Kleiva Fiskefarm AS, Sulefisk AS og Hauge Aqua Farming AS

Innspill til Havbruksutvalget om forenkling av tillatelsesregimet

230331-Innspill-til-Havbruksutvalget-gronne-tillatelser.pdf