Innspill fra Sjømatbedriftene – miljøteknologi

Viser til tidligere innspill knyttet til miljøteknologiordning. Vi tillatter oss med dette legge ved to rapporter som omhandler temaet og som er utarbeidet på vegne av vår medlemsbedrift Hofseth International

Hofseth_Rapport-hvordan-kommersialisere-storskala-lukkede-anlegg-i-sjo.pdf