Innspill fra Salmon Island AS

Vedlagt innspill til Havbruksutvalget fra styret i Salmon Island AS.

Horingsnotat-Salmon-Island-AS-Havbruksutvalget.pdf