Innspill fra Gildeskål Forskningsstasjon

Innspillet gjelder Fiskeridirektoratets veileder for søknader om forskningstillatelser og spørsmål og kommentarer til dette. Se vedlegg

GIFAS-Innspill-til-endringer-i-vilkar-for-forskningstillatelser.pdf