Innspill fra Hofseth International AS

Innspill fra Hofseth International AS vedlagt.

Innspill-fra-Hofseth-til-Havbruksutvalget-230922.pdf