Innspill fra Sjømat Norge – utslipp

Sjømat Norge – Utslipp fra akvakultur som miljømessig utfordring

Utslipp-fra-akvakultur-som-miljomessig-utfordring.pdf