Innspill fra Sjømat Norge -arealtilgang

Sjømat Norge – Norges fremtid som sjømatnasjon avhenger av tilgang til areal

Norges-fremtid-som-sjomatnasjon-avhenger-av-tilgang-til-areal.pdf