Innspill fra SINTEF Ocean

Se vedlagte fil for innspill.

Innspill-Havbruksutvalget-HMS-havbruk-til-havs-05092022-SINTEF-Ocean-innsendt.pdf