Nettverk for fjord- og kystkommuner

 

20220809-Innspill-til-havbruksutvalget-fra-NFKK.pdf