Huseiernes Landsforbund

Problemstillingene Havbruksutvalget arbeider med kan ha omfattende konsekvenser for mange boligiere i de berørte kystområdene.

Vi registrerer at referanseutvalget som er nedsatt ikke har noe medlem som representerer husholdningenes og boligeiernes interesser. Vi mener det er viktig for kvaliteten i arbeidet til Havbruksutvalget at også denne stemmen blir reflektert i beslutningsgrunnlaget. Vi ber derfor Havrettsutvalget å vurdere utvidelse av referanseutvalget med en representant som kan ivaretar boligeiernes interesser.

Med vennlig hilsen for
Huseiernes Landsforbund

Morten Andreas Meyer
Generalsekretær