Innspill fra Kystrederiene

 

Innspill-til-havbruksutvalget-13.06.2022.pdf