Luftfoto av kystlandskap og merder.

Om utvalget

8. oktober 2021 utnevnte regjeringen et utvalg som skal gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Forskningsdirektør Linda Nøstbakken leder utvalget. 

Utvalget skal blant annet vurdere målsettingene for tillatelsesreguleringene, helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses eksisterende og nye utfordringer.

Utvalget ønsker skriftlige innspill. Det er en fordel om innspill sendes til sekretariatet så snart som mulig og før 15. august 2022, for å være sikker på at utvalget får vurdert det. Det er imidlertid mulig å sende innspill også etter 15. august. 

I opprinnelig mandat fikk utvalget frist til å levere sin rapport innen utgangen av mars 2023. Utvalgets arbeid er omfattende, og utvalget fikk i januar 2023 utsatt fristen til utgangen av september 2023.

19. april 2023 fikk utvalget utvidet sitt mandat. Utvalget skal, i tillegg til opprinnelig mandat; vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst. Utvalget skal blant annet vurdere en ordning med miljøteknologitillatelser med definert volum, og virkemidler innenfor rammene av trafikklyssystemet.

Fremleggelse: 

Utvalget legger fram sin utredning torsdag 28. september kl. 0930 – 1100. Les mer og følg fremleggelsen på regjeringens hjemmeside.