Gi innspill

Utvalget tar gjerne imot innspill.  Innspill til utvalget vil bli lagt ut på disse sidene.

Det er en fordel om innspill sendes til utvalget så snart som mulig. For å være sikker på at utvalget får vurdert innspillet bør det sendes skriftlig til innen 15. august 2022, men innspill kan også sendes inn etter denne dato. Innspill skal ikke inneholde opplysninger om noens personlige forhold eller bedriftssensitive opplysninger jf. forvaltningsloven § 13.

Innspill blir ikke publisert automatisk, så det kan ta litt tid før ditt innspill ligger på siden.